OBS!
Viktigt meddelande rörande frånvaroanmälan och inloggning till Skola 24!


Ellen Key skolan och Tersus Skolsystem AB arbetar i skrivande stund med att överföra och anpassa alla data från Skola 24 till Tersus Adela Skolsystem. Vi ber er som är vårdnadshavare om ursäkt för eventuella besvärligheter som uppstått i samband med frånvaroanmälan och önskar att ni under en kortare tid har överseende med att anmäla frånvaro via följande formulär:

 

Anmäl frånvaro här!


Återkom gärna till hemsidan för att få reda på mer om hur övergången till Adela fortskrider och när systemet blir tillgängligt för frånvaroanmälan.

Styrelsen består av 7 ledamöter varav 5 väljs av Ellen Key skolans kollegium och två av kollegiet efter samråd med föräldraföreningen. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Skolans rektor deltar regelbundet i styrelsens möten. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Se även:

Styrelsens arbetsordning (pdf)

Vad är styrelsens uppdrag?

Styrelsens uppdrag är att följa upp det arbete som bedrivs i skolan och se till att skolan följer de lagar som gäller för verksamheten. Styrelsen ansvarar också för skolans långsiktiga utveckling och för att se till att skolan har tillräckliga resurser för att bedriva sin verksamhet.

Formellt är styrelsen förvaltare av Stiftelsen Ellen Key skolan som är skolans huvudman. Ansvaret för de flesta verksamhetsområden på skolan delegerar styrelsen till rektor enligt skollagen. Däribland allt som rör den pedagogiska verksamheten, skolans inre organisation samt personalfrågor.

Kontakta skolans styrelseordförande

Kontakta skolans styrelse