Viktig information
med anledning av Corona viruset covid-19!

 

 

 

Barnets sista år på lekskolan är förberett och grundlagt genom minst tre års Waldorfpedagogisk förskoleverksamhet som hjälper barnet till skolmognad.

 

 

 


Ellen Keyskolan har sedan hösten 2006 förskoleklassen Solrosen och sedan hösten 2014 även förskoleklassen Nyponrosen.

En förskolelärare ansvarar för klassen. Under året förbereds barnen successivt inför skolstarten i klass 1.