OBS!
Viktigt meddelande rörande frånvaroanmälan och inloggning till Skola 24!


Ellen Key skolan och Tersus Skolsystem AB arbetar i skrivande stund med att överföra och anpassa alla data från Skola 24 till Tersus Adela Skolsystem. Vi ber er som är vårdnadshavare om ursäkt för eventuella besvärligheter som uppstått i samband med frånvaroanmälan och önskar att ni under en kortare tid har överseende med att anmäla frånvaro via följande formulär:

 

Anmäl frånvaro här!


Återkom gärna till hemsidan för att få reda på mer om hur övergången till Adela fortskrider och när systemet blir tillgängligt för frånvaroanmälan.

 

Barnets sista år på lekskolan är förberett och grundlagt genom minst tre års Waldorfpedagogisk förskoleverksamhet som hjälper barnet till skolmognad.

 

 

 


Ellen Keyskolan har sedan hösten 2006 förskoleklassen Solrosen och sedan hösten 2014 även förskoleklassen Nyponrosen.

En förskolelärare ansvarar för klassen. Under året förbereds barnen successivt inför skolstarten i klass 1.