OBS!
Viktigt meddelande rörande frånvaroanmälan och inloggning till Skola 24!


Ellen Key skolan och Tersus Skolsystem AB arbetar i skrivande stund med att överföra och anpassa alla data från Skola 24 till Tersus Adela Skolsystem. Vi ber er som är vårdnadshavare om ursäkt för eventuella besvärligheter som uppstått i samband med frånvaroanmälan och önskar att ni under en kortare tid har överseende med att anmäla frånvaro via följande formulär:

 

Anmäl frånvaro här!


Återkom gärna till hemsidan för att få reda på mer om hur övergången till Adela fortskrider och när systemet blir tillgängligt för frånvaroanmälan.

Ellen Key skolan är en liten trivsam Waldorfskola med öppen spis och kreativ höjd. Med närhet till lärare, elever och föräldrar. Här känner alla alla!


Som elev på skolan får du välutbildade och motiverade lärare som fokuserar på dig. Du är del av en skola som ser och utvecklar hela dig.


I dag finns det i vår skola med 2 förskoleklasser och 9 årskurser cirka 235 elever.


Vi tror på religionsfrihet och integration och följer de nationella och världsomspännande riktlinjerna för Waldorfskolor.


Stiftelsen Ellen Key skolan drivs som en självförvaltande Waldorfskola utan kommersiella vinstintressen.


Skolan leds av rektorn som bär det pedagogiska ansvaret och delegerar ansvar och arbete till valda arbets- och mandatgrupper ur medarbetarkretsen.


I styrelsen, som har det övergripande ansvaret, ingår föräldrar, lärare och andra ledamöter med anknytning till skolan.