Viktig information
med anledning av Corona viruset covid-19!

 

 

Ellen Key skolan är en liten trivsam Waldorfskola med öppen spis och kreativ höjd. Med närhet till lärare, elever och föräldrar. Här känner alla alla!


Som elev på skolan får du välutbildade och motiverade lärare som fokuserar på dig. Du är del av en skola som ser och utvecklar hela dig.


I dag finns det i vår skola med 2 förskoleklasser och 9 årskurser cirka 235 elever.


Vi tror på religionsfrihet och integration och följer de nationella och världsomspännande riktlinjerna för Waldorfskolor.


Stiftelsen Ellen Key skolan drivs som en självförvaltande Waldorfskola utan kommersiella vinstintressen.


Skolan leds av rektorn som bär det pedagogiska ansvaret och delegerar ansvar och arbete till valda arbets- och mandatgrupper ur medarbetarkretsen.


I styrelsen, som har det övergripande ansvaret, ingår föräldrar, lärare och andra ledamöter med anknytning till skolan.