Skolledning
Christian Gullfeldt, rektor
Kontaktformulär
070-341 17 93

 

Victoria Schelander, biträdande rektor
Kontaktformulär
Tel 070 341 17 92

 

Klasslärare & klassföreståndare
Lise-Lotte Eklund, Nyponrosen
Louise Eckerström, Solrosen
Gabriella Camitz, klass 1
Malin Hansen, klass 2
Carina Thorén & Marcel Solcà, klass 3
Anna Hallongren, klass 4
Ulrika Gliksman, klass 5
Gemma Barrientos, klass 6
Peter Foureaux & Åsa Betts, klass 7
Angelia Hammarberg, klass 8
Lisa Häggfeldt, klass 9

 

Ämneslärare samt övriga lärare och medarbetare
Lena Blücher, stödlärare
Lars Diener, stödlärare
Eveliz Elfving, specialpedagog
Ronald Flynner, hantverkslärare
Kristina Granlund, lärare i tyska
Maria Wolff Gripfelt, lärare i svenska, bibliotekarie
Kirsti Janke, lärare i engelska & tyska
Sungmin Lee, bildlärare
Åsa Larsson Liefvendahl, samordnare
Maria Lund, eurytmilärare
Mohammad Mir Shafiee, matematik, IKT ansvarig
Robert de Souza, gymnastik
Anne-Mi Tikkanen, hantverkslärare
 

Assistenter
Mirja Bjuhr Modén, assistent i klass 1
Alice Jansson, assistent i klass 6
Britt Mjellem, assistent i klass 3
Emma Stormhatt, assistent i förskoleklasserna
Karin Andersson, assistent i klass 2
Nastasia Kapetani, assistent i klass 1

 

Skolans styrelse / skolans huvudman
Kontaktformulär

Anna Hallongren, ordförande
Kontaktformulär

Per-Erik Jonsson, ledamot
Lena Molin, sekreterare
Anneli Sjölin Al Sheek, ledamot
Marcel Solcà, ledamot
Lena Öjhammar Andersson, ledamot
Ingegerd Örn Marell, ledamot

 

Föräldraföreningens styrelse

Fatima Berthelsen, ordförande
Tel 070 757 83 93


Freddie Qvennerstedt, vice ordförande
Bodil Mattisson, kassör
Magnus Bruhn, ledamot

 

Kurator
Anneli Sjölin Al Sheek

Tel & SMS: 070-074 69 65
Arbetstider: Torsdagar 8.00- 16.00

 

Skolsköterska
Ulrika Jernström

Måndag - torsdag 09.00 - 15.30
Tel 073-930 02 32
OBS! Skicka SMS om ej svar!
 

Skolläkare
Kontaktas via skolsköterskan (se ovan)

 

SYV

 

Trygghetsgrupp

Robert de Souza, sammankallande
Ronald Flynner
samt skolsköterskan (se ovan)

 

Skyddsombud
 
Ronald Flynner

 

Vaktmästare
Ola Sandberg

Tel. 073-892 99 62
Tel. 08-795 81 34

 

Köksmästare/Skolkök
Johnny Andrae
Simon Löth
Kontaktformulär
Tel. 08-760 64 00
Telefontid 07.00 - 14.00

 

Skola 24
 

 

Webbansvarig
Marcel Solcà
Kontaktformulär