Viktig information
med anledning av Corona viruset covid-19!

 

 

  

 

Genom att du använder Ellen Key skolans hemsida anses du ha blivit informerad om och gett ditt medgivande till att hemsidan utfärdar och lagrar Cookies på din enhet, vilket du även har möjlighet att bekräfta visuellt genom ett klick på "Jag samtycker" i övre, högra hörnet av webbsidan. 

Vill du återkalla ditt medgivande, ber vi dig vänligen lämna webbsidan och radera samtliga Cookies via webbläsarens inställningar samt blockera www.eks.se från fortsatta utfärdanden av Cookies på din enhet (läs mer om det i artikeln Om Cookies här nedan).

 

 

 

 

 

Med enhet menas här nedan dator, surfplatta, mobil, TV med Net TV eller annan apparat som på ett eller annat sätt förmedlar information från såkallade World Wide Web (sv: webben).

 

Vad är en Cookie?

En Cookie är en digital minnesanteckning som en webbsidas programvara vid en viss tidpunkt av en viss anledning skapar och lämnar kvar på besökande enheten i uppdrag av den som utvecklat webbsidan. Filen innehåller bland annat tidstämpel, förfallodatum samt en eller flera beskrivningar i klartext, som symboluttryck eller i krypterad form om vissa rådande, oftast programmeringsrelaterade sakförhållanden som webbsidans programvara vid ett senare tillfälle ska behöva känna till och agera utifrån.

  

Cookien i sig själv är en passiv fil och kan därmed varken samla in personlig information som finns lagrad på besökarens enhet, sprida datavirus eller lägga till skadlig programvara. Rent tekniskt är det omöjligt för en Cookie att på egen hand tillägna sig information från en enhet och dess filer.

 

Du kan med andra ord känna dig trygg med Ellen Key skolans hemsida, där två typer av Cookies, båda med begränsad giltighetstid, tillämpas:

 • Session Cookie
  en temporär Cookie. Den skapas när sessionen påbörjas, dvs när du öppnar Ellen Key skolans hemsida och läses in vid behov för att hålla en röd tråd för respektive besökande enhet. Dess noterade giltighetstid förfaller när du stänger webbläsaren.


 • Beständig Cookie (eng. Persistent Cookie)
  en mer långvarig Cookie. Denna Cookie sparas på din enhet för den tid som specificeras i Cookien vars giltighetstid bestämts utifrån hemsidans funktionsbehov. Den ligger passivt och innehållet läses in vid behov samt varje gång som du före giltighetestidens slut besöker hemsidan på nytt. Våra kortvariga Beständiga Cookies har i regel en giltighetstid på ett dygn, våra långvariga är beständiga upp till ett år.
   
Exempel

Cookien kallad "cookieconsent_status" som sparas för att din enhet ska kunna komma ihåg att du samtycker till våra Cookies riktlinjer, är en Beständig Cookie.

 

För att du ska slippa svara på samtyckesförfrågan varje gång du besöker Ellen Key skolans hemsida, sparas ditt svar undantagsvis i Cookie-filen under ett års tid.

 

När ett år har passerat, slutar Cookien existera. Den raderas automatiskt av systemet eller ersätts med en ny Cookie när du gett ditt medgivande på nytt.

 

Använder du webbläsaren Chrome, finns Cookien på adressen chrome://settings/cookies/detail?site=www.eks.se&search=cook förutsatt att du redan svarat Ja på samtyckesförfrågan.

 

Varför använder Ellen Key skolans hemsida Cookies?

Ellen Key skolans hemsida använder Cookies för att hemsidessystemet temporärt ska kunna följa din närvaro på hemsidan och i avsikt att Ellen Key skolan ska kunna erbjuda dig bästa möjliga visuella hemsidesbesök utifrån skolans intentioner med hemsidan samt möjliggöra tillhandahållandet av information som skolan tror du avser söka på hemsidan.

 

Tryggt att veta

Cookies som används på Ellen Key skolans hemsida är varken avsedda att identifiera dig eller förmedla information om dig, din enhet eller ditt besök på hemsidan! Så länge du inte skriver till oss avsiktligt via ett av kontaktformulären på webbsidan, förblir du anonym för Ellen Key skolan.

 

Varför informerar Ellen Key skolan om dessa Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, 2003:389, samt enligt internationella dataskyddsförordningen GDPR, ska du som besöker en webbplats med Cookies ha rätten att bli informerad om att webbplatsen använder sig av Cookies samt få reda på avsikten med användningen av Cookies. Du förväntas samtycka till att Cookies sparas och lagras på din enhet, om du väljer att stanna kvar på hemsidan, vilket du med en symbolisk knapptryckning kan bekräfta genom att du klickar på "Jag samtycker" i webbläsarens fönster. Läs även om ditt medgivande här!

 

Kan jag dra tillbaka mitt samtycke?

När du har gett oss ditt samtycke till användning av cookies, lagrar vi cookien kallad "cookieconsent_status" på din enhet för att den ska kunna läsas in på dina framtida besök på vår hemsida. Cookien är beständig och löper ut årsvis. Om du vill återkalla ditt samtycke, måste du radera denna Cookie via webbläsarens inställningar.

 

Hur blockerar eller tar jag bort Cookies?
 • Du kan på egen hand förhindra att Cookies från olika hemsidor sparas på din enhet genom att välja att blockera Cookies i din webbläsares inställningar.
 • Vill du att webbläsaren ska använda sig av Cookies men radera dessa när du stänger webbläsaren, är även detta möjligt. Se inställningarna i din webbläsare för hur du ska gå tillväga.
 • Du kan även på manuell väg ta bort Cookies som redan har sparats på din enhet genom att selektivt rensa oönskade Cookies i webbläsarens inställningar.
 • Vill du då endast ta bort våra Långvariga Cookies (1 mån - 1 år), söker du i webbläsarens inställningar efter följande två Cookies under www.eks.se: "cookieconsent_status" och "re_ret". OBS! Borttagandet av Cookien "cookieconsent_status" innebär att du får upp samtyckesförfrågan i hemsidesfönstret varje gång du besöker hemsidan.
 • Vill du ta bort alla våra Cookies omedelbart, söker du i webbläsarens inställningar efter Cookies under eks.se och raderar dessa.

 

Vad händer om jag blockerar Cookies enligt ovan?

Ellen Key skolan kan då inte garantera dig fullständig tillgång till en del funktioner och viss information som skolan avser dela med sig via hemsidan.

 

Vad händer om jag INTE blockerar Cookies enligt ovan?

Har du inte justerat webbläsarens inställningar för att blockera Cookies generellt eller specifikt för www.eks.se, kommer hemsidessystemet ovillkorligen spara och lagra cookies så fort du besöker hemsidan.

 

Använder hemsidan Cookies från tredje part?

Ellen Key skolans hemsida använder sig inte av några Cookies från tredje part såsom externa annonsörer och spårningstjänster.

 

Mer om Cookies

Webbsidan All About Cookies tillhandahåller utförlig information om Cookies och hur du kan hantera Cookies i just den webbläsaren du använder dig av. Är du osäker på vilken webbläsare du använder, kan What Is My Browser? hjälpa dig vidare. Här nedan en lista med de mest gängse webbläsarna.

 

 

Firefox

 

Google Chrome

 

Internet Explorer

 

Netscape

 

Opera

 

Safari

 

 

Vi hoppas att du fått all information du behöver känna till om Cookies och att du får en trevlig upplevelse under din vistelse på vår hemsida!


Hör av dig till webbansvarig medarbetare under Kontakta oss om du vill korrespondera kring Cookies och vår hemsida.