Stiftelsen Solhemmet är en från skolan fristående stiftelse, som bedriver barnomsorg för skolans tre första klasser efter skoldagen Vi har plats för 80 barn. Vi ombesörjer även mellanstadieverksamhet för klass 4-6, om behov och önskemål finns.

 

Vi har heldagsomsorg under de flesta loven, samt under skolans studiedagar.

 

Liksom skolan arbetar vi waldorfpedagogiskt, med den antroposofiska människosynen som utgångspunkt.

 

Kollegiet bär det pedagogiska ansvaret för fritidshemmet och delegerar ansvar och arbete till valda personer.

 

Stiftelserådet ansvarar för det ekonomiska och juridiska. Här ingår både pedagoger och föräldrar. Stiftelserådet är Solhemmets högst beslutande organ.

 

Föreståndaren är vald av kollegiet. Har ett övergripande ansvar gällande allt.

 

För utförligare information gällande ansvar samt övrig information om öppettider etc, se Solhemmets information och målsättning som finns att läsa i vår entréhall. Alla föräldrar har fått ta del av detta via mail eller brev, men det går givetvis bra att be om den på nytt.

 

Kontaktinformation
Stiftelsen Solhemmet
Duvbovägen 94
Box 8152
16308 Spånga

 

Tel Solhemmet 08 - 761 61 60 
Fax 08 - 760 61 66
Tel Fritidsklubben: 0739 - 80 61 60
Mail Solhemmet:  
Mail stiftelserådet:  
Föreståndare: Kajsa Hansson

 

Synpunkter och klagomål
Vi är tacksamma för dina synpunkter, förslag och klagomål på vår verksamhet, då de är en viktig del i vårt kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

 

Välkommen att höra av dig via telefon eller mail eller lämna en lapp i vår vita brevlåda utanför kontoret på Solhemmet.

 

Se också vårt kalendarium som finns på Solhemmet. Är även den utmailad till föräldrar, men går självklart bra vid önskemål att få på nytt.