Viktig information
med anledning av Corona viruset covid-19!

 

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare på Ellen Keyskolan!

Ellen Keyskolan har följande ritklinjer:

Skolelever och förskolebarn som befunnit sig i smittspridningsområden uppmanas att stanna hemma under virusets inkubationstid, vilket är 14 dagar från det man lämnat området. Detta gäller även om någon i hushållet besökt området eller visar influensasymtom som inte utretts av vården.

Om så är aktuellt ber vi er kontakta klasslärare och klassföreståndare för att planera hemuppgifter under inkubationstiden.

Spridningsområden: Kina, Hong Kong, Iran, Sydkorea, Norra Italien (regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto, inklusive dessa regioners skidorter).  

Aktuell information om Coronaviruset och covid-19 finns på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Beslutet är fattat 2020-03-02 av Ellen Keyskolans huvudman,
Siftelsen Ellen Keyskolans styrelse.

 

Här kommer ytterligare info och riktlinjer:

På skolan

  • tvättar vi händerna med tvål, ordentligt och noga innan lunch och efter toalettbesök.
  • använder vi handsprit i klassrum, lärarrum och lärartoaletter.
  • hostar och nyser vi i armveck eller näsduk (eller liknande).
  • undviker vi att ta oss i ansikte och ögon.
  • undviker vi att ta varandra i händerna. (Hälsningar kan närmsta tiden göras på andra sätt. Bugning, armbågar m.m. Varje klass hittar på sitt eget sätt).


Skolledningen håller sig väl informerad och uppdaterad om utvecklingen. 

För frågor kontakta skolhälsan: .

Då gör vi nu alla vad vi kan för att hålla oss friska och krya.
Tillsammans kan vi tackla denna situation på bästa möjliga sätt.

 

Vänligen
Christian Gullfeldt
Rektor, Ellen Keyskolan