OBS!
Viktigt meddelande rörande frånvaroanmälan och inloggning till Skola 24!


Ellen Key skolan och Tersus Skolsystem AB arbetar i skrivande stund med att överföra och anpassa alla data från Skola 24 till Tersus Adela Skolsystem. Vi ber er som är vårdnadshavare om ursäkt för eventuella besvärligheter som uppstått i samband med frånvaroanmälan och önskar att ni under en kortare tid har överseende med att anmäla frånvaro via följande formulär:

 

Anmäl frånvaro här!


Återkom gärna till hemsidan för att få reda på mer om hur övergången till Adela fortskrider och när systemet blir tillgängligt för frånvaroanmälan.

Att vara förälder är förknippat med ett tydligt engagemang för barnen och deras skola.

 

Under de första åren var Ellen Keyskolan helt beroende av föräldrarnas bidrag, både ekonomiskt och beträffande arbetsinsatser. Nu får alla skolor del av ”skolpengen”, men fortfarande behövs föräldrainsatser vid till exempel julmarknad, städning och renoveringar.

 

Men föräldraengagemanget betyder mer än så.

 

Eleverna behöver en hemmiljö som stöttar och understödjer skolarbetet. Detta sker på olika sätt beroende på ålder.

 

Samarbetet mellan föräldrarna är av stor betydelse liksom förståelsen för pedagogikens bakgrund och metoder. Därför är deltagandet vid föräldramöten, årsmöten, föredrag eller dylikt viktigt.

 

Som förälder tänker vi inte alltid på att man genom samarbete får hjälp att upptäcka att det är både roligt och utvecklande att ta ansvar och att engagera sig för framtiden och för barnen.

Det är inte bara eleverna som växer på Ellen Keyskolan!