Härmed är du och ditt barn bjudna till

Öppet hus!


den 21 februari kl 17.00 - 19.00

 

 

 

Föranmäl dig utan förbindelse här!

 

 

Lägg till påminnelse i din kalender här

 

 

Läs mer om Öppet hus här!

 

 

Låt våra elever, föräldrar och pedagoger bli dina guider!

 

 

 

 

 

OBS!
Viktigt meddelande rörande frånvaroanmälan och inloggning till Skola 24!


Ellen Key skolan och Tersus Skolsystem AB arbetar i skrivande stund med att överföra och anpassa alla data från Skola 24 till Tersus Adela Skolsystem. Vi ber er som är vårdnadshavare om ursäkt för eventuella besvärligheter som uppstått i samband med frånvaroanmälan och önskar att ni under en kortare tid har överseende med att anmäla frånvaro via följande formulär:

 

Anmäl frånvaro här!


Återkom gärna till hemsidan för att få reda på mer om hur övergången till Adela fortskrider och när systemet blir tillgängligt för frånvaroanmälan.

Ellen Key skolan, Waldorfskolan i Spånga, är en skola utan kommersiella vinstintressen som har årskurserna F-klass till och med klass 9.

Pedagogiken bygger på en helhetssyn, där det teoretiska, konstnärliga och praktiska tillämpas i all undervisning.

Fokus ligger på hela människan, lärandet stimulerar både hjärna, hjärta och hand.

Genom en jämvikt i tanke-, känslo- och viljeaktivitet i undervisningen, får eleven möjlighet att utveckla både intellekt, kreativitet och handlingskraft.