Anmälan av ändrade uppgifter

VIKTIGT! Nedanstående formulär finns till din hjälp så att du kan sammanställa ändringsanmälans innehåll på ett enkelt och översiktligt sätt.
När du fyllt i formuläret, kopierar du uppgifterna till ett separat meddelande som du sedan skickar från ditt eget e-post konto till personuppgifter@eks.se.

UPPGIFTER OM ELEVEN
Fält märkta med asterisk (*) är obligatoriska

Elevens klass*

Elevens förnamn*

Elevens efternamn*

Elevens personnummer*

Gatuadress och husnummer

Postnummer

Postort

Ifall eleven har ändrad folkbokföringsadress, vg ange datum då eleven folkbokförts på adressen som angivits ovan

UPPGIFTER OM DIG (VÅRDNADSHAVARE 1)
Fält märkta med asterisk (*) är obligatoriska

Förnamn*

Efternamn*

Personnummer*

E-postadress*

Mobilnummer

Hemtelefon

Ifall du (vårdnadshavare 1) är folkbokförd på annan adress än ovan, vg fyll i här nedan

Gatuadress och husnummer

Postnummer

Postort

UPPGIFTER VÅRDNADSHAVARE 2

Förnamn

Efternamn

Personnummer

E-postadress

Mobilnummer

Hemtelefon

Ifall vårdnadshavare 2 är folkbokförd på annan adress än ovan, vg fyll i här nedan

Gatuadress och husnummer

Postnummer

Postort

I förekommande fall, vg ange namn och personnummer på elevens syskon på skolan för vilkas räkning ovan angivna ändringar gäller likaså

Om du vill lämna ett kompletterande meddelande, vg skriv det här nedan