Föräldramötesagenda
Agendan per 2017 11 21 med reservation för eventuella ändringar.
Det finns 46 nytillkomna händelser.
Läs mer om Agendan. Se även den utskriftsvänliga Agendan och den komprimerade Agendan.
December 2017
Vecka 50 
Föräldramöte klass 2

Datum/tid
Tisdagen den 12 december 2017 - kl 18.00 till kl 20.00
  2018
Mars 2018
Vecka 11 
Föräldramöte förskoleklass Nyponrosen och Solrosen

Datum/tid
Tisdagen den 13 mars 2018 - kl 17.30 till kl 19.00