Föräldramötesagenda
Agendan per 2018 01 19 med reservation för eventuella ändringar.
Det finns 46 nytillkomna händelser.
Läs mer om Agendan. Se även den utskriftsvänliga Agendan och den komprimerade Agendan.
Mars 2018
Vecka 11 
Föräldramöte förskoleklass Nyponrosen och Solrosen

Datum/tid
Tisdagen den 13 mars 2018 - kl 17.30 till kl 19.00