Ellen Keyskolans Agenda
Agendan per 2018 07 23 med reservation för eventuella ändringar.
Det finns 52 nytillkomna händelser.
Läs mer om Agendan. Se även den utskriftsvänliga Agendan och den komprimerade Agendan.
Augusti 2018
Vecka 34 
Upprop/Skolstart höstterminen  Mera info

Plats
Ellen Key skolan

Datum/tid
Måndagen den 20 augusti 2018 - kl 10.00